with Không có phản hồi

Xin chào tất cả các bạn, mình là quản trị viên Website này !!!

Người theo hương hoa mây mù giăng lối

Làn sương khói phôi phai theo bước ai xa rồi

Đơn côi mình ta vấn vương

Hồi ức trong men say chiều mưa buồn

Hello Word

Leave a Reply