Lồng vận chuyển chó mèo hàng không Purmi FC3000

550.000 

Lồng vận chuyển chó mèo hàng không đáp ứng lồng vận chuyển chó, lồng vận chuyển mèo đi đường máy bay hoặc vận chuyển chó mèo đi du lịch, dã ngoại. Lồng vận chuyển chó mèo Purmi FC3000 phù hợp làm lồng vận chuyển chó con, lồng vận chuyển mèo.